Suglasan/suglasna sam da ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA, 52100 Pula, Splitska 3, OIB:16964251485, prikuplja, obrađuje, koristi, pohranjuje i prenosi osobne podatke sve u svrhu stjecanja pravo na članstvo, u svrhu kontaktiranja i ostvarivanja prava i obveza kao njenog člana, ažuriranja podataka , te u svrhu naplate članarine i to kako slijedi:

Označite potrebna polja *

Ovom suglasnošću potvrđujem da sam upoznat/upoznata sa svim svojim pravima i ostalim u odnosu na obradu i pohranu mojih osobnih podataka koja proizlaze iz Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) od 9. svibnja 2018.godine i s tim u svezi ostalim propisa, te upoznat/upoznata sa sadržajem Izjave o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima IDS-a. Postupanja s Vašim osobnim podacima možete vidjeti na web stranici Izjava o zaštiti osobnih podataka