IDS - Istarski Demokratski Sabor

IDS - Istarski Demokratski Sabor

13,476

Više od politike - Non solo politica

View on Facebook
IDS, Dalibor Paus i Loris Peršurić ostaju razuman, pristojan i civiliziran glas naših ljudi u 11. sastavu Hrvatskog sabora!👏 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hvala DUSTRA što ste u meni prepoznali vrijednosti koje i sami zagovarate! Naša zajednička europska suradnja je početak gradnje jedne nove, tolerantnije, centrističke opcije na svim razinama! 🇭🇷💚Želimo ljudima ponuditi konkretne politike, rad i napredak, a ne populizam!Zajedno smo snažniji! 🇭🇷🇪🇺 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Postizanje financijske neovisnosti žena u Hrvatskoj može zahtijevati kombinaciju mjera na različitim razinama društva, uključujući zakonodavne, institucionalne, obrazovne i kulturne promjene. Evo nekoliko prijedloga koji bi mogli pomoći u tom smjeru:

Zakonodavne mjere:Implementirati zakone koji osiguravaju jednakost u plaćama i sprječavaju diskriminaciju na temelju spola, te donijeti zakone koji potiču razvoj ženskog poduzetništva, kao i mjere koje olakšavaju pristup ženama tržištu rada nakon rodiljnog dopusta.

Obrazovanje:Pružiti pristup kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju za žene u područjima koja su tradicionalno rezervirana za muškarce, poput STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Također je važno educirati žene o financijskoj pismenosti i investiranju kako bi mogle bolje upravljati svojim financijama.

Potpora za obitelji:Osigurati pristupačne i kvalitetne usluge za čuvanje djece i starijih članova obitelji kako bi se ženama omogućilo lakše kombiniranje karijere i obiteljskih obveza.

Promocija liderstva:Poticati žene na vođenje i upravljanje u poslovnim i političkim sferama kako bi se osiguralo da imaju veći utjecaj na donošenje odluka koje utječu na njihova prava i interese.

Potpore za žensko poduzetništvo:Pružiti financijsku podršku, mentorstvo i resurse za ženske poduzetnice kako bi lakše pokrenule i razvijale vlastite poslovne poduhvate.

Borba protiv rodno uvjetovanog nasilja:Osigurati zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja, što može imati dugoročne financijske posljedice za žene, uključujući gubitak posla, zdravstvene troškove i sl.

Kulturne promjene:Promicati promjene u društvenim normama i stereotipima koji ograničavaju uloge žena i očekivanja od njih u društvu i obitelji.

Ove mjere mogu zajedno doprinijeti stvaranju okruženja u kojem će žene imati veću financijsku neovisnost i jednakost u društvu, no važno je da se sve razine društva, od vlade do civilnog društva, angažiraju u provedbi kako bi se ostvario značajan napredak.

Financijska neovisnost žena važna je iz više razloga:

Ekonomska sigurnost:Financijska neovisnost omogućuje ženama da budu ekonomski sigurne i samostalne. To znači da imaju kontrolu nad vlastitim financijama i ne ovise o drugima za osnovne potrebe kao što su hrana, smještaj ili zdravstvena skrb.

Osnaživanje žena:Kada žene postanu financijski neovisne, to im daje veću autonomiju i samopouzdanje. Osjećaj kontrole nad vlastitim financijama može im pomoći da preuzmu veću odgovornost za svoj život i odluke koje donose.

Ravnopravnost:Financijska neovisnost žena ključna je za postizanje ravnopravnosti spolova. Kada žene imaju jednake mogućnosti za stjecanje prihoda i napredovanje u karijeri kao i muškarci, to doprinosi smanjenju rodne nejednakosti u društvu.

Socijalna zaštita:Financijski neovisne žene imaju veću mogućnost da se zaštite od socijalnih rizika poput siromaštva, nasilja u obitelji ili ovisnosti o partneru. Imaju veću sposobnost da se nose s neočekivanim životnim situacijama poput gubitka posla ili bolesti.

Utjecaj na zajednicu:Financijski neovisne žene mogu imati pozitivan utjecaj na svoju obitelj, zajednicu i društvo u cjelini. Kada žene imaju pristup resursima i mogućnost da ostvare svoje potencijale, to može potaknuti gospodarski razvoj i društvenu stabilnost.

Dugoročna sigurnost:Osiguravanje financijske neovisnosti žena ključno je za njihovu dugoročnu sigurnost, posebno u pogledu mirovinskih prihoda i planiranja za budućnost.

Ukupno gledano, financijska neovisnost žena nije samo pitanje osobne dobrobiti, već i ključni element za postizanje pravednijeg, održivijeg i prosperitetnijeg društva za sve njegove članove.