IDS - Istarski Demokratski Sabor

IDS - Istarski Demokratski Sabor

13,476

Više od politike - Non solo politica

View on Facebook
IDS, Dalibor Paus i Loris Peršurić ostaju razuman, pristojan i civiliziran glas naših ljudi u 11. sastavu Hrvatskog sabora!👏 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hvala DUSTRA što ste u meni prepoznali vrijednosti koje i sami zagovarate! Naša zajednička europska suradnja je početak gradnje jedne nove, tolerantnije, centrističke opcije na svim razinama! 🇭🇷💚Želimo ljudima ponuditi konkretne politike, rad i napredak, a ne populizam!Zajedno smo snažniji! 🇭🇷🇪🇺 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Svi projekti gotovi i izdana je lokacijska izdana

LABIN – Predstavnici Mjesnog odbora Labin Gornji upoznati su sa brojnim projektima koji su realizirani ili su u fazi realizacije na njihovom području, a razgovaralo se i o novim zahtjevima koje građani upućuju te prioritetima koje će Mjesni odbor dostaviti u Grad Labin prije izrade novog Proračuna.

Valja istaknuti kako je ovaj Mjesni odbor, odnosno područje koje on pokriva najveće površinom u Labinu. Područje obuhvaća naselja Stari grad, Ulicu Slobode, Škrilice, Presiku, Gondolići, Dugu Luku -Prtlog, Kranjci, Rogočanu, Bartići i Junac.

Uz mnoštvo tema i raznih projekata, najviše se razgovaralo o projektu koji će sa svojom realizacijom krenuti već iduće godine, a koji je iziskivao izrazito veliku pripremu. Radi se o projektu obnove starogradske jezgre koji će biti izvođen kroz više faza u narednim godinama.

Prva faza vrijedna je čak pet milijuna eura i svoju realizaciju na terenu započet će već iduće godine. Gotovi su svi projekti, odnosno projekt vode i kanalizacije, parternog uređenja, elektroinstalacija, kao i ostale prateće dokumentacije vezana za konzervatorska arheološka istraživanja i elaborata o statičkoj procjeni stanja konstrukcija objekata unutar zahvata, ishodovana je potrebna lokacijska dozvola te će se idućeg tjedna predati zahtjev za građevinsku dozvolu istaknuo je gradonačelnik Glavičić.

Ovaj je projekt svojom važnošću ali i vrijednošću jedan od zaista kapitalnih projekata budućnosti Labina i njegom će realizacijom, uz sve postavljene konzervatorske uvjete biti znatno olakšan život stanovnicima starogradske jezgre te dodatno očuvana vrijednost Starog grada koja je nemjerljiva.

Jednako tako, najveći projekt Labina i Labinštine u povijesti, Aglomeracija velikim će dijelom zahvatiti i ovaj mjesni odbor, a pogotovo naselja Presika, Kranjci i Rogočana. Kao i po svim Mjesnim odborima, detalje će građanima predstaviti nositelji projekta, tvrtka Vodovod Labin d.o.o.

Članovi Mjesnog odbora sa predstavnicima gradske uprave i Gradonačelnikom razgovarali o mogućim rješenjima problematike prometa kroz Titov trg za što će uskoro biti napravljen i elaborat kako bi utjecalo na najbolji mogući način.

U mnoštvu tema, razgovaralo se još i o rekonstrukciji županijske ceste kroz naselje Presika i izgradnji nogostupa te skorom početku radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta po Bartićima kao i nastavku radova na postavljanju nove javne rasvjete u Kranjcima.

Naposljetku, uz gradonačelnika Valtera Glavičića, sastanku su prisustvovali pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Anamarija Lukšić i pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Serđo Mandić te članovi Mjesnog odbora na čelu sa predsjednicom Alenkom Verbanac. Bio je ovo sedmi Mjesni odbor, odnosno održani su sastanci sa svim predstavnicima Mjesnih odbora u našem gradu na ovu temu u posljednjih desetak dana.