IDS - Istarski Demokratski Sabor

IDS - Istarski Demokratski Sabor

13,476

Više od politike - Non solo politica

View on Facebook
IDS, Dalibor Paus i Loris Peršurić ostaju razuman, pristojan i civiliziran glas naših ljudi u 11. sastavu Hrvatskog sabora!👏 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hvala DUSTRA što ste u meni prepoznali vrijednosti koje i sami zagovarate! Naša zajednička europska suradnja je početak gradnje jedne nove, tolerantnije, centrističke opcije na svim razinama! 🇭🇷💚Želimo ljudima ponuditi konkretne politike, rad i napredak, a ne populizam!Zajedno smo snažniji! 🇭🇷🇪🇺 ... See MoreSee Less
View on Facebook

ZAGREB – Predsjednik Kluba zastupnika IDS-a Emil Daus, sudjelovao je u raspravi o izmjenama Poslovnika Hrvatskog Sabora zastupnice MOST-a, Marije Selak Raspudić, te naveo kako je Poslovnik – akt donijet u Saboru i kao takav praktički ima status zakona te se ne smije kršiti, no napomenuo kako ipak svakodnevno svjedočimo njegovoj zloupotrebi.

Smatra kako svakako treba poboljšati sadržaj Poslovnika i zbog povećanja demokratičnosti i sadržajnosti, kao i zbog smanjenja populizma, politikanstva i nepristojnosti, napomenuvši kako bi kvalitetnijim, učinkovitijim i civiliziranijim raspravama doprinijelo izbacivanje institucije povrede Poslovnika iz statistike aktivnosti zastupnika jer se isti  koristi isključivo kao zamjena za repliku.

No, stava je da se  zastupnicima ipak treba omogućiti više replika, da ne bi bili zakinuti u raspravi i to dakako treba urediti na jedan korektan način, poštujući Klubove po veličini, odnosno broj zastupnika u Klubu, kako je uređen i broj zastupničkih pitanja na aktualnom prijepodnevu, ali vodeći računa i o tome da se rasprave ne razvodnjavaju i ne gube smisao.

Također, Daus smatra da treba ozbiljno razmisliti i o vremenu predviđenom za trajanje govora jer je stava da su trenutni formati predugi i gubi se konotacija i sama srž rasprave, stoga je kao primjer spomenuo „one minute speech“ –institut koji je zastupljen u Europskom parlamentu, gdje zastupnici imaju i govore koji traju samo jednu minutu.

Što se konkretnog Prijedloga zastupnice Selak Raspudić tiče, napomenuo je da nije prihvatljivo smanjivati broj radnih tijela na minimum, već treba težiti povećanju njihove učinkovitosti i smisla na maksimum, također, stava je da ne treba smanjivati broj zastupnika kao uvjet za osnivanje Kluba, da se tako ne „ubija“ demokracija i da se ne vraćamo u neka prošla vremena.

Pozdravio je prijedloge da važna Izvješća poput Izvješća pravobranitelja, DORH-a, HNB-a i ostalih, budu raspravljeni u kalendarskoj godini za koju se donose, kao i prijedlog da se o zakonima ne može raspravljati ako nisu dostavljeni zastupnicima bar 8 prije održavanja rasprave. Podržava i određivanje najmanjeg broja zastupnika čija je prisutnost potrebna za održavanje rasprave jer se slaže da je građanima dosta gledanja prazne sabornice.

– Zapitajmo se želimo li urediti Poslovnik na način da spasimo parlamentarnu demokraciju, ali i sačuvamo dostojanstvo institucije Hrvatskog sabora te samih zastupnica i zastupnika, kao i mentalno zdravlje onih koji nas gledaju, mi smo na to, kao i uvijek dosad – spremni, istaknuo je Daus te zaključio je zajedno s kolegicom Katarinom Nemet jedan od rijetkih koji poštuju postojeći Poslovnik sa svim njegovim nedostacima te kako IDS pozdravlja svaki pomak na bolje, no kako je svjestan da će za izradu novog Poslovnika biti potreban širi konsenzus.