IDS - Istarski Demokratski Sabor

IDS - Istarski Demokratski Sabor

13,476

Više od politike - Non solo politica

View on Facebook
IDS, Dalibor Paus i Loris Peršurić ostaju razuman, pristojan i civiliziran glas naših ljudi u 11. sastavu Hrvatskog sabora!👏 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hvala DUSTRA što ste u meni prepoznali vrijednosti koje i sami zagovarate! Naša zajednička europska suradnja je početak gradnje jedne nove, tolerantnije, centrističke opcije na svim razinama! 🇭🇷💚Želimo ljudima ponuditi konkretne politike, rad i napredak, a ne populizam!Zajedno smo snažniji! 🇭🇷🇪🇺 ... See MoreSee Less
View on Facebook

ROVINJ – Grad Rovinj-Rovigno započinje s realizacijom prve faze projekta uređenja glavnog gradskog Trga m. Tita i okolnih trgova.

Opločenje i uređenje je predviđeno u nekoliko faza a površina cjelokupnog zahvata iznosi 13,530 četvornih metara.

Radovi prve faze, koja obuhvaća površinu od 2.700 četvornih metara, započinju u narednim danima s pripremnim radovima, iskopima, skidanjem asfalta i kamenog opločenja te arheološkim istraživanjima Trga Balbi.

Za vrijeme odvijanja radova neće biti moguće prometovanje na tom dijelu Trga Balbi.

Prva faza projekta obuhvaća potez od Trga na Mostu do Malog mola. Predviđa se sanacija, rekonstrukcija, djelomična ili potpuna zamjena postojeće završne hodne površine podijeljene na rekonstrukciju i sanaciju uz djelomičnu dogradnju postojećih kamenom popločanih pločnika i rubnjaka prema zatečenom povijesnom uzorku te zamjena postojećih asfaltnih, betonskih i kamenom popločanih površina novim kamenim popločenjem, a provesti će se i kompletna rekonstrukcija i dogradnja infrastrukture.

– Započinjemo s realizacijom jednog od najvažnijih projekata u našem gradu, a to je uređenje glavnog gradskog trga i vjerujem da će svi građani kroz godinu i pol na pravi način uživati u novom ruhu našega centra grada što je i u duhu šampiona turizma – izjavio je gradonačelnik Marko Paliaga.

Dugi niz godina nam je bilo potrebno da stignemo do ovoga trenutka, odnosno do raspisivanja tendera za javnu nabavu i odabira izvođača. Proračunom su trenutno predviđena sredstva od preko tri milijuna eura koja bi trebala biti dostatna za prvu fazu izvođenja radova, a već kroz nekoliko dana vidjeti će se i radovi na arheološkim istraživanjima, priprema gradilišta i predistraživački proces kojeg smo dužni obaviti prije samoga izvođenja glavnih radova koji su u planu negdje iza 20. rujna

Po pitanju gradilišta i općenito prometa očekujemo gužve, te bi stoga zamolio naše građane da budu strpljivi, te podrže ovaj veoma vrijedan i važan projekat. Smatram kako je glavni gradski trg oličenje nekoga grada i zapravo, koje govori ne samo o njegovom identitetu nego i o brizi za njega, a držim da ćemo to ovim projektom zaista i realizirati.

Inače se projekt sastoji od 4 faze. U ovome ćemo periodu raditi jedan dio prve faze nakon čega ćemo kroz slijedeće godine nastaviti s ukupnim uređenjem».

Radi se o zahtjevnom i vrlo osjetljivom zahvatu jer je riječ o gradskoj cjelini koja povezuje starogradsku jezgru s užim centrom grada. Obzirom da se u čitavom potezu nalazi i velik broj ugostiteljskih objekata i restorana, radovi će biti organizirani na način da se maksimalno zaštite i te djelatnosti.

Danas su trgovi u zoni obuhvata pretežno asfaltirani, te je dozvoljen kolni promet s posebnim režimom.

Od originalnog kamenog opločenja preostalo je nešto uz rubove zgrada. Novim će se popločenjem i predviđenim popratnim sadržajima urbane, socijalne, društvene potrebe građana i turista uskladiti sa povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju na otvorenom javnom gradskom prostoru.